INTERNATIONAL COMPETITION OF SCIENTIFIC ILLUSTRATION

"Sebastes-norvegicus_scientific-illustration"Award-winning training with the work Sebastes norvegicus. This prize is enrollment in a training unit to choose among the ten available within the Scientific Illustration Course taught at the University of Aveiro (Portugal).

(cat) Premi de formació amb el treball Sebastes norvegicus guardonat. Aquest premi consisteix en la inscripció en una unitat de formació a triar entre els deu mòduls disponibles dins del Curs d’Il·lustració Científica impartit a la Universitat d’Aveiro (Portugal)
(cast) Premio de  formación con el trabajo Sebastes norvegicus galardonado. Este premio consiste en la inscripción en una unidad de formación a elegir entre los diez módulos disponibles dentro del Curso de Ilustración Científica impartido en la Universidad de Aveiro (Portugal)