AWARDS MANRESA COUNCIL

"premi-ajuntament-manresa_xellcampos" During the event, the best students in the 6th grade, high school and vocational training schools of the city have been awarded . An Assembly hall hosted today at 19pm, acts of presentation of educational projects.
The Major of Manresa, Valentine Junyent, said that the event “is of great significance for the city, because it serves to bring schools, know the projects and especially to highlight the importance of education,” which he said, “is the key to face the future with optimism and hope that this is better.”
V
alentine Junyent chaired the event accompanied by the Councillor for Education and Universities and Public Schools CEO of the Generalitat of Catalonia, Antoni Llobet, the Member for Education, Equality and Citizenship of the Barcelona Provincial Council, Mireia Solana; deputy director of the regional Education Central Catalonia, Fine Haro; and Councillor for Economic Development, Silvia Gratacós.

(cat) Durant l’acte, els millors estudiants de 6è de primària, de batxillerat i dels cicles formatius dels centres escolars de la ciutat han estat guardonats. Un Saló de Sessions  ha acollit, avui a les 19h, els actes de presentació dels projectes educatius. L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha dit , que l’acte “és de gran transcendència per la ciutat, perquè serveix per apropar les escoles, conèixer els projectes i sobretot per posar de relleu la importància de l’educació”, que ha dit, “és la clau per encarar el futur amb optimisme i l’esperança que aquest sigui millor”. Valentí Junyent ha presidit l’acte acompanyat del regidor delegat d’ensenyament i Universitats i director general dels Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, Antoni Llobet, de la diputada d’Educació, Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Mireia Solana; de la directora adjunta de Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central, Fina Haro; i la regidora de Promoció Econòmica, Silvia Gratacós.

(cast) Durante el acto, los mejores estudiantes de 6º de primaria, de bachillerato y de los ciclos formativos de los centros escolares de la ciudad han sido guardonats.Un Salón de Sesiones ha acogido, hoy a las 19h, los actos de presentación de los proyectos educativos.
El alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha dicho, que el acto “es de gran trascendencia para la ciudad, porque sirve para acercar las escuelas, conocer los proyectos y sobre todo para poner de relieve la importancia de la educación”, que dijo, “es la clave para encarar el futuro con optimismo y la esperanza de que este sea mejor”.
Valentí Junyent ha presidido el acto acompañado del concejal delegado de enseñanza y Universidades y director general de los Centros Públicos de la Generalidad de Cataluna, Antoni Llobet, de la diputada de Educación, Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona, ​​Mireia Solana; de la directora adjunta de Servicios Territoriales de Enseñanza de la Cataluña Central, Fina Haro; y la concejala de Promoción Económica, Silvia Gratacós.